ΣΥΛΛΟΓΟΣ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ για τα μέλη ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ              ΣΥΛΛΟΓΟΣ : Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας              ΣΥΛΛΟΓΟΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 18-2016              ΣΥΛΛΟΓΟΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 10-2014             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 18-2016

[ Σύλλογος | 12-08-2016 ]

Ν. Σμύρνη 11-8-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 18-2016
Συνάδελφοι,
Την 1η Αυγούστου 2016 μια ιστορική διαδρομή 36 χρόνων της Αγροτικής Ασφαλιστικής στην ασφαλιστική αγορά και τεράστιας προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, επαναπροσδιορίστηκε, με την πώληση του 100% των μετοχών από την τράπεζα Πειραιώς στην ERGO International AG.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 σαν θυγατρική της ΑΤΕ και των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών και μέχρι σήμερα προσέφερε προς τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους εκάστοτε μετόχους, την πολιτεία, το κοινωνικό σύνολο αλλά και τους εργαζόμενους, ένα τεράστιο θετικό έργο.
Στη διαδρομή αυτή άντεξε και ξεπέρασε λάθη και παραλείψεις πολλών, ξεπέρασε ακόμα και τη διαδικασία της πώλησης του 2008 χάριν των προσπαθειών κυρίως των ανθρώπων της αλλά και της οικονομικής της ευρωστίας που είχε και έχει ακόμα.
Τον Ιούλιο του 2012, σε μια καθοριστική στιγμή για τον όμιλο της ΑΤΕ, που οδήγησε στην ανάκληση της λειτουργίας όλου του ομίλου, η Αγροτική Ασφαλιστική ήταν η μόνη εταιρεία του ομίλου της ΑΤΕ που συνέχισε να λειτουργεί, χωρίς αλλαγή στη νομική της μορφή, αλλά με τη μεταβίβαση του 100% των μετοχών της στην Τράπεζα Πειραιώς.
Από τότε κύλησε πολύς χρόνος, τέσσερα ολόκληρα χρόνια και τέσσερις μέρες, που δεν ήταν ανώδυνα, αντίθετα ήταν πολύ επώδυνα, γεμάτα ανασφάλεια, παραλείψεις και λάθη, όμως για μια ακόμα φορά άντεξε, μόνο με την αγάπη και την προσφορά των ανθρώπων της.
Οι άνθρωποι της είναι πρώτα απ όλα:
• οι πελάτες της, που αρνήθηκαν να την εγκαταλείψουν παρά τις πιέσεις που δέχθηκαν,
• οι συνεργάτες της που όχι μόνο συνέχισαν μέχρι και σήμερα να είναι συνεργάτες, αλλά ζούσαν τα προβλήματα της και προσπαθούσαν να διατηρήσουν το χαρτοφυλάκιο τους, να φέρουν νέες δουλειές, αξιοποιώντας το όνομα και το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών που έδινε μέχρι και σήμερα η εταιρεία
• και τέλος οι ήρωες εργαζόμενοι που κάθε μέρα μοχθούσαν, με ένα management σε περιοριστικούς όρους, να διατηρήσουν την εταιρεία στην αγορά και με καλά οικονομικά αποτελέσματα.
Οι προσπάθειες όλων αυτών είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα και αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές χρήσεις που δημοσιεύθηκαν για όλα αυτά τα χρόνια έως και τον 12ο του 2015 .
Στις 14 Αυγούστου 2014 ανακοινώθηκε η μεταβίβαση του 100% των μετοχών της Αγροτικής Ασφαλιστικής στην ERGO International AG.
Από την ημέρα εκείνη έως την 1η Αυγούστου 2016 η εταιρία βίωσε μία ακόμα περιπέτεια.
Την πρώτη περίοδο, 9ος έως 12ος του 2014, αποδεχθήκαμε την πραγματικότητα και εργαστήκαμε για να διαμορφώσουμε την επόμενη μέρα, στα πλαίσια της νομοθεσίας αλλά και του σχεδιασμού του νέου μετόχου που οδήγησε στις 22-11-2014 στην υπογραφή τριμερούς Ε.Σ.Σ.Ε. έστω και με την καθοριστική συμβολή του ΟΜΕΔ. .
Αυτή η διαδικασία διακόπηκε για 20 μήνες περίπου και η εταιρία έμεινε χωρίς σχέδιο, χωρίς ουσιαστικό μάνατζμεντ, αλλά διατηρήθηκε στο ύψος της, χάρη και πάλι στους ανθρώπους της όπως αναφέραμε ήδη.
Φτάσαμε την 1η Αυγούστου 2016 για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του 100% των μετοχών της στο νέο ιδιοκτήτη.
Για τη διαδικασία γράφτηκαν πολλά και διερευνώνται ήδη στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η θέση του Συλλόγου μας είναι , όπως ήδη αναφέρθηκε στη νέα Διοίκηση, η τήρηση της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Ο καθένας από όπου υπηρετεί, οφείλει να ασκεί τα καθήκοντα του, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία ασκώντας και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.
Αυτή ήταν διαχρονικά η θέση μας και παραμένει.
Σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της σημερινής κυβέρνησης και των ευθυνών της, διατηρούμε στο ακέραιο το δικαίωμά της αναφοράς και της κριτικής στις ενέργειες της με αναλυτική ανακοίνωση, σε χρόνο που θα επιλέξουμε.
Άλλωστε, ακόμα και κατά την μεταβατική περίοδο, έχει ρόλο και ευθύνες που της αναλογούν και ελπίζουμε έστω και τώρα να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας.
Συνάδελφοι, στις 2 Αυγούστου είχαμε όσοι υπηρετούμε στο κεντρικό, την πρώτη επαφή με τη νέα Διοίκηση και στις 3 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, στα πλαίσια του Προεδρικού Διατάγματος 240/2006 έπειτα από γραπτή πρόσκληση που λάβαμε από τη νέα Διοίκηση.
Σε αυτή τη συνάντηση, τέθηκαν ουσιώδη και σημαντικά θέματα για την επόμενη μέρα που αφορούν την Αγροτική Ασφαλιστική, αλλά κυρίως τις επιλογές του νέου μετόχου ο οποίος ήδη έχει παρουσία στη χώρα μας με δυο ακόμα εταιρείες, την ERGO Ζημιών και την ERGO Ζωής. Με τους συναδέλφους - εργαζόμενους σε αυτές τις εταιρίες, θα γνωριστούμε και θα συνεργαστούμε, αφού σταδιακά θα έχουμε κοινά συμφέροντα και κοινή πορεία.
Στην συνάντηση τέθηκαν κατ αρχήν από την πλευρά της Διοίκησης, τα θέματα που προβλέπει το Π.Δ.. Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε άλλα, που αφορούν ερωτήματα που γεννούνται ήδη και δόθηκαν απαντήσεις, ορισμένες ίσως να μην ικανοποιούν την κάθε πλευρά. Πιο συγκεκριμένα ενημερωθήκαμε αναλυτικά για:
1. Τους λόγους που οδήγησαν στην επένδυση στην Αγροτική Ασφαλιστική και την προοπτική της.
2. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Τις αλλαγές στο οργανόγραμμα και τους λόγους που αυτές έγιναν.
4. Την επωνυμία που διατηρήθηκε και ότι συνεχίζει για ένα διάστημα.
5. Τις άμεσες προτεραιότητες με την διατήρηση των συμβολαίων, των πελατών, αλλά και των συνεργατών.
6. Το Ανθρώπινο Δυναμικό και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας παράλληλα με την ανάπτυξη των εργασιών. Τέθηκε και το θέμα του λειτουργικού κόστους σαν μια παράμετρος ελέγχου των δαπανών.
7. Επίσης ότι, άμεσος στόχος των δυο εταιριών, είναι η επιτυχής προσαρμογή και εκπλήρωση των ποιοτικών και οικονομικών στόχων.
Από την πλευρά μας θέσαμε :
1. Ότι υπάρχει ισχύουσα Ε.Σ.Σ.Ε. μέχρι τουλάχιστον τον 9ο του 2017 και άρα θέματα που αφορούν το εργασιακό κόστος δεν μπορούν να τεθούν σε αυτή τη χρονική στιγμή. Αναφέραμε ακόμα ότι το κόστος εργασίας έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίσαμε ότι η ισχύουσα Ε.Σ.Σ.Ε., είναι όμοια με αυτή που τον 11ου του 2014 που υπέγραψε και η ERGO.
2. Αναφέραμε το θέμα της διασφάλισης των θέσεων εργασίας που υπάρχουν και ότι σε αυτή τη περίοδο προσαρμογής δεν μπορεί να συνδέονται με τα μεγέθη. Η απάντηση που δόθηκε, όπως εμείς την κατανοήσαμε, ήταν ότι για την περίοδο που η εταιρία συνεχίζει με την ίδια νομική μορφή και τα μεγέθη, όλες οι συμβάσεις εργασίας διατηρούνται στο σύνολο τους. Ακόμα και συμβάσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν, θα ανανεωθούν όπως μέχρι σήμερα.
3. Την διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας στο εσωτερικό, που θα μεταφερθεί στο εξωτερικό περιβάλλον για να επιτευχθεί ο στόχος της διατήρησης του συνόλου του πελατολογίου, του χαρτοφυλακίου και του δικτύου συνεργατών. Δεν υπήρξε διαφωνία. Μάλιστα για τα Δίκτυα η Διοίκηση δεσμεύτηκε σε πρόγραμμα συναντήσεων μαζί τους για το σκοπό αυτό.
4. Λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου θέσαμε και το θέμα της ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου σε Ζωή και Υγεία. Ήδη, όπως μας απαντήθηκε, υπάρχει επεξεργασία για προϊόντα και πολιτικές για την ανάπτυξή του.
5. Σε ερώτηση αν θα γίνει εφαρμογή του σχετικού όρου που προβλέπεται στην ισχύουσα Ε.Σ.Σ.Ε. για αλλαγή του ωραρίου η απάντηση που δόθηκε είναι ότι θα εξεταστεί και θα ενημερωθούμε για τυχόν αλλαγή του. Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι το συμβατικό ωράριο είναι 37 ώρες την εβδομάδα και η σύμβαση προβλέπει την αύξηση σε 39. Η τήρηση του ωραρίου αυτού είναι υποχρεωτική για όλους, εκτός όσων εξαιρούνται νόμιμα.
6. Σε ότι αφορά την συνεργασία του Συλλόγου με την Διοίκηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, η απάντηση είναι ότι με βάση την βαρύτητα του θέματος θα αντιμετωπίζεται μέχρι και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αφετηρία θα είναι η προσωπάρχης σε καθημερινό επίπεδο.
7. Για την μη εμφάνιση του καταστήματος Ιωαννίνων στο οργανόγραμμα, απαντήθηκε ότι είναι ένα μικρό τυπογραφικό λάθος.
Η πρώτη συνάντηση με την Διοίκηση είναι νωρίς να αξιολογηθεί. Δεν υπήρξαν τουλάχιστον σε αυτή, θέματα που να δημιουργήσουν αντιπαραθέσεις (εκτός μιας εξαίρεσης). Η Διοίκηση κάλυψε όλες τις τυπικές υποχρεώσεις της και φυσικά είναι πρόθυμη για ευρύτερο διάλογο ουσίας που σύντομα πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει.
Όπερ έδει δείξαι, για τον νέο ιδιοκτήτη και την νέα Διοίκηση.
Συνάδελφοι,
Μια νέα πραγματικότητα σταδιακά εξελίσσεται στην Αγροτική Ασφαλιστική με την μεταβίβαση των μετοχών και την υπαγωγή της στον όμιλο ERGO International AG.
Ο δρόμος αυτός θα έχει αλλαγές και προσαρμογή σε καινούργια δεδομένα. Το άγνωστο είναι λογικό να δημιουργεί και ανασφάλεια για το μέλλον. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η ανασφάλεια των τελευταίων τεσσάρων χρόνων ήταν και το κορυφαίο θέμα που μας απασχολούσε. Ίσως να είναι η αφετηρία μιας νέας αρχής που να οδηγεί σε μεγαλύτερη αισιοδοξία, από αυτή που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, για το μέλλον.
Σε ότι αφορά τα δικαιώματά μας και τις διαδικασίες, απλά θα επαναλάβουμε ότι θα είμαστε παρόντες για συζήτηση – διαπραγμάτευση – συμφωνία. Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση και ίσως τεστ προθέσεων για να προχωρήσουμε βήμα – βήμα σε συμφωνίες με ουσιαστικό περιεχόμενο. Σύντομα θα συνεδριάσει και πάλι το Δ.Σ. του Συλλόγου για εκτίμηση των γεγονότων ώστε να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις. Επίσης θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να σταλούν επιστολές στην Διοίκηση της ERGO insurance group και στο εκεί συνδικάτο για συνάντηση γνωριμίας και συζήτηση θεμάτων που άπτονται στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου λειτουργίας των πολυεθνικών όπως π.χ. την οδηγία 2009/38/ΕΚ για τα εργασιακά συμβούλια που ισχύει από 6-6-2011, αλλά και να γνωρίσουμε την εταιρική κουλτούρα του ομίλου ERGO.
Μόλις έχουμε την πληροφόρηση που απαιτείται, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση και ενημέρωση των Π/Μ.
Μια νέα περίοδος ξεκινάει στην οποία θα διαχειριστούμε πολλά και μεγάλα θέματα που μας αφορούν καθοριστικά όλους. Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό και αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Το συνδικαλιστικό μας όργανο και οι αιρετοί εκπρόσωποί μας αλλά και το σύνολο των εργαζομένων και μελών μας είναι η μόνη εγγύηση για το μέγιστο αποτέλεσμα.

Συνάδελφοι,
Αυτή η ανακοίνωση έχει ιστορικό χαρακτήρα για αυτό είναι μακροσκελής. Φυσικά εκτός από εσάς που απευθύνεται, θα γνωστοποιηθεί και σε όσους αγαπούν και ενδιαφέρονται για την Αγροτική Ασφαλιστική, μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου.

επιστροφή