ΣΥΛΛΟΓΟΣ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ για τα μέλη ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ              ΣΥΛΛΟΓΟΣ : Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας              ΣΥΛΛΟΓΟΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 18-2016              ΣΥΛΛΟΓΟΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 10-2014             

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ για τα μέλη ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

[ Σύλλογος | 29-09-2017 ]

Σ ε λ ί δ α | 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
για τα μέλη
I. Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε δίκτυο 2.500
ιατρών όλων των ειδικοτήτων (αγγειοχειρουργός, αλλεργιολόγος,
γαστρεντερολόγος, γενικής ιατρικής, γενικός χειρουργός, γυναικολόγος,
δερματολόγος, ενδοκρινολόγος-διαβητολόγος, καρδιολόγος, νευρολόγος,
νευροχειρουργός, νεφρολόγος, ογκολόγος, ορθοπεδικός, ουρολόγος,
οφθαλμίατρος, παθολόγος, παιδίατρος, παιδοκαρδιολόγος,
παιδοχειρουργός, πνευμονολόγος, ρευματολόγος, ωτορινολαρυγγολόγος)
στην Αττική, Θεσσαλονίκη και επαρχία, με είκοσι ευρώ (?20) κόστος ανά
επίσκεψη. Στα πολυιατρεία στο Νομό Αττικής και στο Ηράκλειο Κρήτης
δεκαπέντε ευρώ (?15) με παροχή συνταγογράφησης εξετάσεων
&φαρμάκων στον ΕΟΠΥΥ.
II. Διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούμενες στα διαγνωστικά κέντρα του
Ομίλου AFFIDEA & EUROMEDICA πανελλαδικά με εφαρμογή
τιμοκαταλόγου δημοσίου (ΦΕΚ). Εξαιρούνται ακτινογραφίες
(ψηφιοποιημένη απεικόνιση) και υπερηχογραφήματα για τις οποίες ισχύει
ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος. Σε όσες εξετάσεις δεν υπάρχει τιμή
δημοσίου (ΦΕΚ) εφαρμόζεται έκπτωση 40% επί του ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου. Ειδική τιμή σε test pap (?20) & Ψηφιακή
Μαστογραφία (?30).
Διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων προσκομίζοντας έγκυρο
παραπεμπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα
ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου AFFIDEA & EUROMEDICA.
Στις περιπτώσεις αυτές, παρέχεται:
 Έκπτωση 10% στο οριζόμενο από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσό
συμμετοχής των ασφαλισμένων για τους πρώτους 3 μήνες .
 ΔΩΡΕΑΝ το σκιαγραφικό φάρμακο για τη διενέργεια
εξετάσεων Μαγνητικής τομογραφίας (MRI) και Αξονικής
τομογραφίας (CT) για τους πρώτους 3 μήνες.
III. ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check up) μόνο για τα μέλη του
ταμείου και τα εξαρτώμενα μέλη ( συζύγους &τέκνα έως 23 ετών )
Σ ε λ ί δ α | 2
IV.
V. αυτών και μόνο μετά από προγραμματισμένο ραντεβού το οποίο ισχύει
στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου AFFIDEA & EUROMEDICA
πανελλαδικά, αποτελούμενο από τις εξής εξετάσεις:
Γενική Αίματος  Σάκχαρο  Χοληστερίνη  HDL
 LDL  Αθηρωματικός δείκτης  Ουρία 
Ουρικό οξύ  Γενική ούρων
Επιπλέον για ηλικίες άνω των 45 ετών:
για άνδρες  PSA  FREE PSA  U/S Προστάτη
για γυναίκες  Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
VI. Εξειδικευμένοι προληπτικοί έλεγχοι (check up) σε ειδικές τιμές ,
διενεργούμενοι στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου AFFIDEA &
EUROMEDICA πανελλαδικά. Αναλυτική περιγραφή των εξετάσεων και
συνολικό κόστος πακέτου :
Πακέτο Θυρεοειδούς (σύνολο 50?)
▪ T3 ▪ T4 ▪ TSH▪ ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ▪ anti-TG
▪ anti-TPO & Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς
Έλεγχος Οστεοπόρωσης (σύνολο 50?)
▪ Ca ΑΙΜΑΤΟΣ ▪ P ΑΙΜΑΤΟΣ ▪ Ca U 24h ▪ P U 24h ▪ Vit D3
(OH) 25 ▪ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΣΣ&ΙΣΧΙΟΥ
Check up μαστών (σύνολο 55?)
▪ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΩ ▪ U/S ΜΑΣΤΩΝ&ΤΕΣΤ
PAP
Γενικός Έλεγχος (σύνολο 30?)
▪ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ▪ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ ▪ ΛΕΥΚΑ
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ▪ ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ▪ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ▪
ΤΚΕ ▪ ΣΑΚΧΑΡΟ ▪ ΟΥΡΙΑ ▪ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ▪ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ▪
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ▪ HDL ▪ LDL ▪ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ▪ SGOT ▪ SGPT ▪ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΟΥΡΩΝ
VII. Διενέργεια δεκαπέντε (15) διαγνωστικών εξετάσεων επιλογής ετησίως
βάσει της συγκεκριμένης λίστας με έκπτωση δέκα τις εκατό (10%),
διενεργούμενες στα ιδιόκτητα κέντρα του Oμίλου AFFIDEA & EUROMEDICA.
Σ ε λ ί δ α | 3
Τρόποι χρήσης:
 Η επιλογή των εξετάσεων καθώς και αγορά της συγκεκριμένης παροχής είναι
προσωπική και μπορεί να γίνει χρήση όλου του πακέτου σε μια επίσκεψη μετά την
αγορά.
 Η επιλογή των εξετάσεων καθώς και αγορά της συγκεκριμένης παροχής είναι
προσωπική και μπορεί η χρήση του πακέτου να ολοκληρωθεί σε όσες επισκέψεις
επιθυμεί ο ασθενής μέχρι να συμπληρώσει τον αριθμό των εξετάσεων (μέχρι 15
εξετάσεις).
 Η αγορά της συγκεκριμένης παροχής έχει όριο χρήσης ενός έτους (1) από την
ημερομηνία απόκτησης.
Το συνολικό ετήσιο κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι είκοσι πέντε
ευρώ (25?) μη συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω έκπτωσης (10%).
VIII. ΔΩΡΕΑΝ χρήση της υπηρεσίας Ανώδυνη Αιμοληψία αποκλειστικά και μόνο
στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου AFFIDEA. Επισυνάπτεται
σχετικό ενημερωτικό έντυπο στο τέλος της παρούσας πρότασης.
IX. Αιμοληψία κατΆ οίκον, με χρηματοοικονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου
στην προνομιακή τιμή των οκτώ ευρώ (?8) μόνο εντός λεκανοπεδίου
Αττικής & Θεσσαλονίκη. Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία
αφορά διαγνωστικές εξετάσεις που συνταγογραφούνται τόσο από τον
θεράποντα ιατρό, όσο και από Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η συγκεκριμένη υπηρεσία
παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στα ιδιόκτητα διαγνωστικά κέντρα του
Ομίλου AFFIDEA. Επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό έντυπο στο τέλος της
παρούσας πρότασης.
Σ ε λ ί δ α | 4
X. Οδοντιατρικές πράξεις σε δίκτυο συνεργαζομένων οδοντιάτρων με ειδικό
ποσοστό έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εκάστοτε ιδιωτικού
τιμοκαταλόγου οδοντιατρικών πράξεων.
XI. Φυσικοθεραπευτική Φροντίδα σε συνεργαζόμενο δίκτυο
φυσικοθεραπευτών με κόστος:
 είκοσι ευρώ (20?) ανά συνεδρία στο φυσικοθεραπευτήριο
 τριάντα ευρώ (30?) ανά συνεδρία κατΆ οίκον
XII. Έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%-20%) σε συνεργαζόμενο δίκτυο
καταστημάτων οπτικών.
XIII. Έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) σε συνεργαζόμενο δίκτυο κέντρων
τεχνητής γονιμοποίησης.
XIV. Έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) σε συνεργαζόμενο δίκτυο
οφθαλμολογικών κέντρων.
XV. Έκπτωση δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε συνεργαζόμενο δίκτυο κέντρων
κοσμητικής ιατρικής.
XVI. Χρήση Συντονιστικού Τηλεφωνικού Κέντρου για τον συντονισμό των
ανωτέρω παροχών
XVII. Το πληροφοριακό σύστημα του Ομίλου AFFIDEA παρέχει την δυνατότητα
διατήρησης στοιχείων κλινικού και εργαστηριακού ιστορικού με την μορφή
ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου που δίνει την δυνατότητα στον ασθενή
κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση του να τα αναζητήσει και ανακοινώσει
σε θεράποντα/ες ιατρό/ούς της αρεσκείας του.
Προϋποθέσεις - Διευκρινίσεις
 Κατά την προσέλευση των δικαιούχων διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου Affidea
& EUROMEDICA θα προσκομίζουν υποχρεωτικά επίσημο έγγραφο με το οποίο
θα πιστοποιείται η ιδιότητά τους και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο ελέγχου
ταυτοπροσωπίας.
Σ ε λ ί δ α | 5
ΑΝΩΔΥΝΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ
Σ ε λ ί δ α | 6
ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΆ ΟΙΚΟΝ
Σ ε λ ί δ α | 7
Δίκτυο Ιδιόκτητων Διαγνωστικών Κέντρων
Αττική
AFFIDEA – ΒΑΡΗ AFFIDEA - ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
Λ. Βάρης-Κορωπίου 40 Ακτή Μουτσοπούλου 58
Βάρη Πειραιάς
Τ: +30 210 96 55 650
F: +30 210 96 55 534
Τ: +30 210 42 82 384
F: +30 210 42 85 165
AFFIDEA - ΔΑΦΝΗ AFFIDEA- ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ
Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ.
Δημητρίου 1 Ακτή Μουτσοπούλου 60
Δάφνη Πειραιάς
Τ: +30 212 104 1003, +30 211 012
6512
F: +30 211 012 6513
Τ: +30 210 42 80 025
F: +30 210 45 23 526
AFFIDEA -ΨΥΧΙΚΟ AFFIDEA- ΓΛΥΦΑΔΑ
Αδριανείου 28 & Α. Βεάκη Ζησιμοπούλου 1 και Λ. Ποσειδώνος
Νέο Ψυχικό Γλυφάδα
Τ: +30 210 67 70 200
F: +30 210 67 52 540
Τ: +30 216 800 96 90
F: +30 216 800 96 98
AFFIDEA- ΚΗΦΙΣΙΑ
Λ. Κηφισίας 190
Κηφισιά
Τ: +30 216 00 09 810
F: +30 216 00 09 839
Θεσσαλονίκη
AFFIDEA - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ AFFIDEA - ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ
Βασ. Γεωργίου 6 Βασ. Γεωργίου 8
Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη
Τ: +30 2310 861 500
F: +30 2310 841 550
Τ: +30 2316 003 610
F: +30 2316 003 611
Σ ε λ ί δ α | 8
Καβάλα
AFFIDEA-ΚΑΒΑΛΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 4
Καβάλα
Τ: +30 2510 250203
F: +30 2510 250203
Κοζάνη
AFFIDEA - ΚΟΖΑΝΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ
AFFIDEA - ΚΟΖΑΝΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
Μ. Δήμτσα 21 Ιπποκράτους 3
Κοζάνη Κοζάνη
Τ: +30 24610 49164
F: +30 24610 49051
Τ: +30 24610 37774
F: +30 24610 49381
AFFIDEA - ΚΟΖΑΝΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΡΔΙΑΣ
Μοναστηρίου 40
Κοζάνη
Τ: +30 24610 24811-12
F: +30 24610 24803
Λακωνία
AFFIDEA - ΣΠΑΡΤΗ
Γκορτσολόγου 80
Σπάρτη
Τ: +30 27310 22136
F: +30 27310 23127
Σ ε λ ί δ α | 9
Μεσσηνία
AFFIDEA - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αρτέμιδος 117
Καλαμάτα
Τ: +30 27210 94777-8
F: +30 27210 89847
Κρήτη
AFFIDEA - ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ AFFIDEA - ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ι. Χατζηδάκη 5 Πλ. Ελευθερίας 45
Χανιά Ηράκλειο
Τ: +30 28210 27666, +30 28210 53940
F: +30 28210 59034
Τ: +30 2810 342500
F: +30 2810 342381
Σ ε λ ί δ α | 10
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ EUROMEDICA
ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛ
Η
EUROMEDICA ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 21
BOΛΟΣ EUROMEDICA ΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 44-46
EUROMEDICA ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 23
ΒΟΛΟΣ
ΕUROMEDICA ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 94
TΡΙΚΑΛΑ EUROMEDICA ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΓΓΡΟΥ 28 &
ΦΛΕΜΙΝΓΚ
ΕUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε
ΒΥΡΩΝΟΣ 49 &
ΜΑΡΚΙΝΑ
ΑΘΗΝΑ EUROMEDICA ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΩΦ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16
EUROMEDICA ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4
EUROMEDICA ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΙΚΕΡΜΙ
21ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ –
EUROMEDICA ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 121
EUROMEDICA ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 3 & ΧΡ.
ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
EUROMEDICA ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
56
EUROMEDICA ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ ΛΕΩΦ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 107
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ –
EUROMEDICA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 33
EUROMEDICA ΡΕΝΤΗ ΜΠΙΧΑΚΗ 5 ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
ΕUROMEDICA ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 225-
227
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ 77
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 88
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA 17o χλμ Ν.Ε.Ο
ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΑ EUROMEDICA ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε
13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ &
Γ.ΜΠΟΥΣΙΟΥ 10
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΙΩΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε – ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 2 &
ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ EUROMEDICA ΠΑΓΚΡΗΤΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΓ.ΜΗΝΑ 18
Σ ε λ ί δ α | 11
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ EUROMEDICA ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
Α.Ε ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 89
EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. ΓΩΓΟΥΣΗ 37
EUROMEDICA ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43
EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ AΓ. ΣΟΦΙΑΣ 3
EUROMEDICA ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ &
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 35
EUROMEDICA ΥΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 14
ΕUROMEDICA ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 31
ΚΑΒΑΛΑ MEDINET ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΝΕΔΟΥ 40
ΚΑΡΔΙΤΣΑ EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
34
ΚΑΤΕΡΙΝΗ EUROMEDICA ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 17
EUROMEDICA ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 7 &
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 29
ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8η ΠΑΡΟΔΟΣ
ΚΟΖΑΝΗ ΕUROMEDICA ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β΄1
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕUROMEDICA ΙΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
26
ΛΑΡΙΣΑ EUROMEDICA ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 21
ΛΗΜΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε EUROMEDICA ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 ΜΥΡΙΝΑ
ΜΕΓΑΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΙΘΝΙΔΩΝ &
ΑΛΚΑΘΟΥ 1 –
ΜΥΤΙΛΗΝΗ EUROMEDICA ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΛΕΣΒΟΥ
2 ΧΛΜ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -
ΚΑΛΟΝΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΕUROMEDICA ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΓΟΥΜΕΡΑΣ
21&Ξ.ΑΣΒΕΣΤΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
– EUROMEDICA ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 44
ΡΕΘΥΜΝΟ EUROMEDICA ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4
ΣΕΡΡΕΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
10

επιστροφή