Διευθύνσεις & Τηλέφωνα


Σύλλογος Εργαζομένων Αγροτικής Ασφαλιστικής Α.Ε.

Λεωφόρο Συγγρού 163, 17121, Ν. Σμύρνη

Τηλ: 210 9379186 / 210 9379114

Fax: 210 9359829

E-mail:
g.sykamias@agroins.com