Όροι Χρήσης


1. Εισαγωγή

Παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Η χρήση από εσάς της ιστοσελίδας αυτής, ρητώς εξαρτάται από την προηγούμενη αποδοχή από εσάς των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα, εκδηλώνετε την αποδοχή σας των όρων και προϋποθέσεων αυτών. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να δεσμευθείτε στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, δεν είναι δυνατή η πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Αγροτικής Ασφαλιστκής Α.Ε.


2. Αδεια χρήσης

Η άδεια να χρησιμοποιείτε όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα. Σας επιτρέπεται μόνο η προσωπική Χρήση των Στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν σας επιτρέπεται να εκμεταλλεύεστε για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής σας χρήσης καθ' οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσετε ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας τις ή παραφράζοντας τα, και να δημιουργείτε παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και στο νόμο, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Αγροτικής Ασφαλιστκής Α.Ε.


3. Ευθύνη προς αποζημίωση

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ενημερώνεται δε και τροποποιειται συνεχώς. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Αγροτικής Ασφαλιστκής Α.Ε. δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και ανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής.


4. Περιορισμός Ευθυνών

Η πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου του Συλλόγου Εργαζομένων Αγροτικής Ασφαλιστικής Α.Ε.Ε.Γ.Α. γίνετε με δική σας ευθύνη. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Αγροτικής Ασφαλιστκής Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε βλάβες υποστείτε με την χρήση των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνετε με δική σας πρωτοβουλία.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Αγροτικής Ασφαλιστκής Α.Ε. δεν αναλαμβάνει επίσης, καμία ευθύνη ή υποχρέωση σχετικά με οποιαδήποτε βλάβη από ιούς που ίσως προσβάλλουν τον προσωπικό σας υπολογιστή ή άλλο μέρος της ιδιοκτησίας σας κατά την πρόσβαση, χρήση ή εξερεύνηση των ιστοσελίδων της.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Αγροτικής Ασφαλιστκής Α.Ε. δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο των ιστοσελίδων παρέχετε χωρίς διακοπή ή σφάλματα, ενώ επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, να τερματίσει ή να τροποποιήσει όλα ή κάποια από τα περιεχόμενα του δικτυακού της τόπου οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.


5. Σύνδεση/Δικτύωση με άλλες ιστοσελίδες

Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας μπορεί να υπάρχουν αυτόματες συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα της παρούσας ιστοσελίδας. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι o Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Αγροτικής Ασφαλιστκής Α.Ε. συνδέεται απαραιτήτως με οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες ή τους ιδιοκτήτες τους. Παρότι σκοπός είναι να βρείτε ενδιαφέρουσες τις εν λόγω ιστοσελίδες, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Αγροτικής Ασφαλιστκής Α.Ε. δεν δύναται να παρέμβει σε αυτές κι ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση.


6. Προσωπικά δεδομένα

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Αγροτικής Ασφαλιστικής δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους Χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.


7. Λοιποί Όροι

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Αγροτικής Ασφαλιστκής Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις, ενημερώνοντας το παρόν, ανά πάσα στιγμή χωρίς να σας προειδοποιήσει. Αναθεωρήσεις τέτοιου είδους είναι δεσμευτικές για εσάς, γι' αυτό και είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την ιστοσελίδα και να ενημερώνεστε για τους τρέχοντας Όρους και Προϋποθέσεις που σας δεσμεύουν. Σημειώστε ότι το παρόν δεν μπορεί να μεταβληθεί ή να τροποποιηθεί από εσάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Συλλόγου Εργαζομένων Αγροτικής Ασφαλιστικής Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.