Καταστατικό

[ 2017-01-27 ]

Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι, σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 14-12-2016, στις 23/1/2017 ολοκληρώθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες τροποποίησης του καταστατικού του Συλλόγου μας, από το Πρωτοδικείο Αθηνών.