Ταυτότητα

Είκοσιτρία χρόνια πριν το χθες, σε μια άφιξη του χρόνου ξεκίνησε η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Ο πυρήνας συνεταιριστικής αντίληψης στη σκέψη των ανθρώπων που τη δημιούργησαν, οι φορείς "χρεoδοτημένης" σχέσης της ΑΤΕ με τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας μας, αλλά και νέοι άνθρωποι με εφόδια και όνειρα για τη ζωή και τη δουλειά τους παρεξέκλιναν στον άδειο χώρο της, πρώτα στη Σόλωνος 14 και μετά στη Λ. Συγγρού 163.

Μπλέχτηκαν μεταξύ τους, φάνηκε η αξία τους και έμελλε να στεριώσει μια εργασιακή κοινωνία, η οποία δέθηκε στο αύριο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων του τόπου μας.

Κάπου στα πρώτα βήματα της διαδρομής η αιτία αυτοσυντήρησης των εργαζομένων έφερε στη ζωή το Σωματείο τους.

Προστέθηκαν καινούργιοι χτύποι στο παλμό λειτουργίας της Α.Α., ήχησαν ελπιδοφόρα μηνύματα εργασιακής σκέψης και άρχισαν να τυπώνονται σελίδες της Ιστορίας τους.

Έτσι, το 1982 έχουμε την ίδρυση του Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ" που το 1988 μετονομάστηκε σε Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Αγροτικής Α.Ε.Ε.Γ.Α. και την δική μας ιστορία.....


Ο Σύλλογος

1. Διεκδίκησε από τις πρώτες μέρες ζωής της Εταιρίας το 1982, τη δημιουργία σταθερού εργασιακού καθεστώτος (υπογραφή κανονισμού εργασίας- δελτίων αξιολόγησης της εργασιακής προσφοράς και απόδοσης κ.λ.π.).

2. Κατοχύρωσε τη δυνατότητα υπογραφής πρακτικών συμφωνίας και συμβάσεων εργασίας που διαμορφώνουν το καθεστώς αμοιβών και θεσμικών ρυθμίσεων στο χώρο της Αγροτικής Α.Ε.Ε.Γ.Α (αδιαλείπτως σχεδόν από το 1982 μέχρι και σήμερα).

3. Παρενέβη ενεργά στο θέμα "Ίδρυση Αγροτικής Ζωής". Διασφάλισε την ύπαρξη του κανονισμού Εργασίας της Αγροτικής Α.Ε.Ε.Γ.Α. και για τη νέα αυτή εταιρία αλλά και τη μεταφορά προσωπικού προς την Αγροτική Ζωής μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του ίδιου του εργαζόμενου (1987) και την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

4. Ενεργοποιήθηκε ποικιλόμορφα υπέρ της διασφάλισης των θέσεων εργασίας των απασχολούμενων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (κινητοποιήσεις 1987,1990).

5. Διαφύλαξε την ισχύ του κανονισμού εργασίας από προσπάθειες υπονόμευσης της τότε Διοίκησης (πολυήμερες κινητοποιήσεις το 1988).

6. Στάθηκε φραγμός στη προσπάθεια της τότε Διοίκησης της ΑΤΕ για κατάργηση της δυνατότητας πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών της Αγροτικής Α.Ε.Ε.Γ.Α. - Αγροτικής Ζωής μέσω του δικτύου της Αγροτικής Τράπεζας, αξιολογώντας ,έγκαιρα και σωστά, τη δυναμική αξία που είχε από τότε (1989) για την Εταιρία αυτό που σήμερα ονομάζεται Bancassurance.

7. Προχώρησε, σε συμφωνία με την εταιρία, στην αντικατάσταση του υφιστάμενου εργασιακού καθεστώτος με νέους κανονισμούς, Εργασίας -Αξιολόγησης απόδοσης - Βαθμολογίου και Εξέλιξης - Τοποθετήσεων σε θέσεις Ευθύνης και Αμοιβής σύμφωνα με την απόδοση(bonus), που θα ανταποκρίνεται στις νέες μορφές προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Εταιρία και οι εργαζόμενοι (1988-2000).

Με αίσθημα ευθύνης, με συνέπεια και συνέχεια, αντιμετωπίσαμε το θέμα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ,ως βασική συνιστώσα της δραστηριοποίησής μας.

Το 1992 καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση, με βάθος χρόνου και προοπτικής, για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρίας. Όπως αποδείχθηκε τα συμπεράσματα οι επισημάνσεις και οι προτάσεις αυτές "οδηγούν" ακόμα και σήμερα την εταιρία στις στρατηγικές επιλογές της

Το 1995 κατοχυρώσαμε με πρακτικό συμφωνίας την ήδη ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στα θέματα της εταιρίας με το θεσμό των συνεδρίων.

Πάντοτε και πάντα με συγκεκριμένες θέσεις - απόψεις σ΄όλη μας τη διαδρομή στο χρόνο καταγράψαμε την ανάγκη το Management της Εταιρίας να γίνεται με επιχειρησιακά και οικονομικά κριτήρια κι όχι με κομματικά ή προσωπικά κριτήρια και εξαρτήσεις και να συνδυάζεται με την ύπαρξη μακροχρόνιας στρατηγικής -' ολοκληρωμένου προγραμματισμού ανάπτυξης της Εταιρίας μέσα στις εκάστοτε συνθήκες που διαμορφώνονταν στην αγορά.

Ο χρόνος που πέρασε - η ιστορία που γράφτηκε δεν μας βρήκε μόνους.

Κομμάτι της ΟΑΣΕ - του ΕΚΑ - της ΓΣΕΕ - συμμετείχαμε στις δραστηριότητες κινητοποιήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος "Ήμασταν κι εμείς εκεί".